March Honour Roll

Congratulations to all the students who made the Honour Roll for March!

If you’d like to know how to make it on the list for next month, please read How To Make It On The iLearn Honour Roll

 

March 2021 Honour Roll

(in alphabetical order)

Amy Yang
Andre Phoenix Zapata
Angela Lu
Angelina Chen
Bo Yi (Brian) Zhang
Chloe Shin
Claire Johnson
Connor da Roza
Hannah McLean
Haosheng (Steven) Wang
Isabella Ji
Jaeda Douglas
Jingbo (Jun) Yang
Jingyu (Lisa) Zhang
Josh Zheng
Jungyun (Jun) Lee
Kyra Eklund
Laura (Mars) Kriley
Lawrence Dong
Lily Vandermolen
Lisa Liu
Liwen (Katrina) Zhang
Logan Roberts
Lucy Bryden
Mars Kriley
Rachel Sobarzo
Rahul Kumar
Reid McLeavy
Selena Sallay
Seoyeon (Hayden) Lim
Wang Leong (Chris) Yu
Yifei (Fiona) Liu
Yu-Chieh (Jeff) Tsao
Zaya Fehr